015.24 Професійна освіта (Економіка)

КОНЦЕПЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Зміни інфраструктури господарчого комплексу країни потребують спеціалістів із органічним поєднанням психолого-педагогічних умінь та глибоких знань в галузях економіки підприємства, маркетингу і менеджменту. Професійна діяльність фахівця зі спеціальності «Професійна освіта. Економіка» здійснюється у таких напрямах:
►викладання економічних і управлінських дисциплін у закладах освіти;
►керівництво підрозділами та їх окремими ланками у системі управління персоналом промислових підприємств;
►діяльність в економічних підрозділах бюджетних організацій та промислових підприємств за професіями бухгалтера, економіста, менеджера, маркетолога та ін.

Можлива професійна діяльність випускника:
► Керівні посади в освітніх закладах та на промислових підприємствах:
викладач професійно-технічного навчального закладу;
► економіст;
► методист з економічної освіти;
► економіст праці;
► експерт з умов праці;
► Інженер з профадаптації;
► фахівець з питань зайнятості;
► економіст збуту;
► фахівець з ефективності підприємства;
► керівник виробничої практики;
► інженер з організації управління виробництвом;
► керівник підрозділу підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки персоналу підприємства або закладу.

Термін навчання:
1.5 роки – теоретичне навчання за програмою підготовки магістра з присвоєнням кваліфікації «Інженер-економіст, викладач дисциплін в галузі економіки» або магістра з присвоєнням кваліфікації «Професіонал в галузі економіки, викладач дисциплін в галузі економіки».

Також Ви можете ознайомитись із силабусами:
обов’язкові дисципліни

дисципліни за вибором

EnglishRussianUkrainian