281 Публічне управління та адміністрування

Кваліфікація – магістр (управитель) з адміністративної діяльності. Надає право керувати та викладати!
Вступ на базі базової чи повної вищої освіти (друга вища освіта) – диплома бакалавра, спеціаліста або магістра.

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент):

Фахівець з адміністративної діяльності вміє та має право:
— Здійснювати системне антикризове управління організацією та її службами й підрозділами;
— Приймати відповідні умовам та стратегії управлінські рішення, забезпечувати їх ефективне виконання;
— Формувати установчі, нормативні та методичні документи організації;
— Розробляти та впроваджувати стратегію розвитку організації;
— Формувати бізнес-план, проекти для участі в тендерах та конкурсах;
— Здійснювати аналіз показників стану та прогнозувати динаміку змін зовнішнього та внутрішнього середовища з подальшим формуванням реакційних заходів;
— Організовувати та оптимізовувати інформаційні потоки в організації;
— Працювати з персоналом, створюючи оптимальну за кількістю та якістю структуру;
— Оптимізовувати витрати організації та багато іншого.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

EnglishRussianUkrainian