Наукова школа

Наукова школа «Управління економічним розвитком підприємств»

Наукова школа була сформована на базі наукових досліджень, що були розпочаті докт. економ. наук, проф. Прохоровою В.В. у 2012 році та на початок державної атестації наукову школу продовжує очолювати докт. економ. наук, проф.

Прохорова В.В.

Під керівництвом докт. економ. наук, проф. Прохорової В.В. захистилися 1 докторська дисертація та 17 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Докт. економ. наук, проф. Прохорової В.В. має понад 350 наукових та навчально-методичних праць. Є членом редколегії наукових фахових видань України.

З 2013 року по теперішній час Прохорова В.В. є головою спеціалізованої вченої ради К64.108.05 Української інженерно-педагогічної академії із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

За напрямком наукової школи проводять дослідження докт. екон. наук, проф. Давидова О.Ю., канд. екон. наук, доц. Безугла Ю.В., канд. екон. наук, доц. Дем’яненко Т.І., канд. екон. наук, доц. Чобіток В.І., канд. екон. наук, доц. Чумак Л.Ф., канд. екон. наук, доц. Мушнікова С.О., канд. екон. наук, доц. Божанова О.В., канд. екон. наук, доц. Антипцева О.Ю., канд. екон. наук, доц. Кобець С.П., канд. екон. наук Сластяникова А.І., канд. екон. наук, доц. Лях І.О., канд. екон. наук, доц. Проценко В.М., канд. екон. наук Яценко Б.І.

На п’ятирічний термін планується захист докторських та кандидатських дисертації в рамках наукового дослідження.

Пріоритетні тематичні напрями на п’ятирічний період:

 • стратегічне управління підприємств;
 • управління холістичним розвитком підприємств;
 • механізм проектного управління інноваційним розвитком реінжинірингом виробничих підприємств;
 • інноваційність підприємств;
 • управління інноваційним розвитком підприємств.

Дослідницька діяльність молодих учених.

Дослідницька діяльність молодих учених полягає у  активізації та сприянні професійному росту молодих науковців, об’єднання їх зусиль для вирішення актуальних наукових проблем і пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих учених і залучення їх до аналізу досягнень світової науки.

Забезпечення дослідницької діяльності молодих учених полягає у:

 • пропаганді інноваційних досягнень в економічному напрямку;
 • проведенні заходів і консультацій, спрямованих на надання молодим вченим допомоги в дослідницькій та науковій роботі, сприяння зростанню їх знань і професійної майстерності;
 •  формуванні думки наукової молоді за різними аспектами професійної діяльності;
 • висуненні кандидатур на здобуття  премій, стипендій та грантів для молодих науковців;
 • організації попередньої внутрішньої експертизи проектів, що подаються на конкурси;
 • організації і проведенні конференції та семінарів для молодих вчених з метою обговорення сучасних досягнень;
 • організації лекцій, майстер-класів, круглих столів, тренінгів для молодих науковців із залученням фахівців теоретичного та практичного напрямів;
 • інформуванні молодих вчених про наукові заходи (конференції, семінари, симпозіуми, тренінги тощо) та конкурси (на присудження премій, стипендій, грантів тощо для молодих вчених), що проводяться в України та за її межами;
 • співпраці з науковими установами, ЗВО та організаціями, що пов’язані з дослідницькою діяльністю молодих учених;
 • організації та проведенні конкурсів, виставок робіт, екскурсій для ознайомлення молоді з новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки;
 • участь у підведенні підсумків результатів наукової роботи молодих вчених, аспірантів і докторантів;
 • допомозі молодим науковцям у підготовці до вступу в аспірантуру та складанні кандидатських іспитів;
 • створенні і підтримці інформаційних ресурсів з метою ознайомлення з власною діяльністю, надання інформаційної підтримки молодим вченим тощо.

Підготовка наукових кадрів.

За науковим напрямком проходять навчання в аспірантурі УІПА 36 аспірантів денної форми навчання. Планується захист кандидатських дисертацій.

Дослідницька, інноваційна та виробнича інфраструктури.

Для наукової школи базовою є кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання.

Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

Проводиться популяризація наукового напрямку як серед випускників шкіл в рамках профорієнтаційних заходів, щорічних заходів «Ніч науки», що проводяться міською радою Харкова, так і серед підприємств за допомогою сайту кафедри і участі у виставках науково технічної продукції.

Публікаційна активність.

На наступні п’ять років фахівцями наукової школи планується видання не менше п’яти-шести статей кожного року в виданнях, що індексуються в Scopus та Web of  Science, а також не менше чотирьох у фахових виданнях категорії «Б».

Співпраця з бізнесом та промисловістю.

Представники наукової школи і надалі продовжать співробітництво з ТОВ «Проспект Плюс», Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради Харківської області, ТОВ «Торговий будинок «НДТІП»», ТОВ «АМГ-ІНВЕСТ», ТОВ «ХАРКІВТРАНСМАШПРОЕКТ» та іншими підприємствами та установами України.

Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

Для продовження існування наукової школи вкрай необхідно виходити на міжнародне співробітництво і пошук закордонного фінансування досліджень. Продовжуються контакти представників наукової школи з вченими з Словаччини, Польщі, Болгарії як в рамках наукових конференцій, так і в напрямку пошуку спільних грантів.

EnglishRussianUkrainian