Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту була створена в 2003 році в результаті реорганізації кафедри «Економіки підприємств і менеджменту». З моменту створення кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Гусаров О.О.
Гусаров Олександр Олександрович працює в системі вищої школи з 1979 року після закінчення Харківського державного університету та практичної діяльності на підприємствах. В 2006 році обраний дійсним членом (академіком) Інженерної Академії України по секції «Економіка, управління й право в інженерних системах». З 2004 року входить до складу Науково-методичної комісії Міністерства освіти й науки України за напрямком «Менеджмент». Сфера наукових інтересів – створення  ієрархічних адаптивних систем керування промисловими підприємствами, застосування економіко-математичних методів при прийнятті управлінських рішень.  Ним опубліковано більше 60 наукових і методичних робіт, навчальні посібники. Є керівником держбюджетних та госпдоговірних тем на кафедрі.
За час існування кафедрою завідували:
Кандидат технічних наук, доцент, академік Інженерної Академії України, в 2004 -2007рр. член підсекції «Виробничий менеджмент» НМК МОНУ з напряму «Менеджмент» Гусаров Олександр Олександрович;
Кандидат економічних наук, доцент Дуднєва Юлія Ернстівна;
Доктор економічних наук, професор Бабіч Дмитро Володимирович.
Доктор педагогічних наук, професор Єльникова Галина Василівна.
З літа 2018 року – кандидат фізико-математичних наук, доцент Бабенко Крістіна Євгеніївна
На кафедрі викладачами розроблено та впроваджено в освітню діяльність УІПА дисципліни економіко-управлінського направлення для студентів усіх спеціальностей.
Дипломне проектування повністю (на відміну від багатьох аналогічних кафедр інших ВНЗ України) базується на реальних даних провідних промислових підприємств, на яких студенти кафедри проходять виробничу, технологічну і переддипломну практики.
На протязі багатьох років дипломні роботи випускників кафедри менеджменту отримували призові місця на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з напрямку «Менеджмент»

EnglishRussianUkrainian