073 Менеджмент

Фахівець з менеджменту отримує глибокі економічні знання. Він здатен: формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам; аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо визначених економічних, організаційних, управлінських проблем; володіти комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів.
Посади та функціональні обов’язки:
Після отримання освітнього ступеня «молодший бакалавр» фахівець професійного спрямування «Менеджмент» може займати первинні посади керівників або заступників керівників функціональних підрозділів. Професійна діяльність бакалавра професійного спрямування «Менеджмент» на первинних посадах полягає в наступному:
— реалізації загальних функцій управління на різних рівнях через здійснення адміністраторських, операторських та евристичних процедур праці;
— прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;
— прийнятті тактичних та стратегічних рішень у межах своєї компетенції;
— оперативному управлінні первинними підрозділами, лінійними (основна діяльність) або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
— управлінні ресурсами організації в межах своєї компетенції;
— проектуванні та розвитку власної справи.

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:
— керівник підприємств, фірм та організацій;
— керівник фінансових, бухгалтерських та економічних підрозділів;
— керівник відділу кадрів та трудових відносин;
— менеджер з досліджень та розробок;
— менеджер з питань комерційної діяльності;
— фахівець у галузі праці та зайнятості;
— фахівець у галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва та ін.

Термін навчання : 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)

EnglishRussianUkrainian