Обидєннова Тетяна Сергіївна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - обыденова.jpg
Посада:Доцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:2007 р. спец. «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.
2012 р. спец. «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
2019 р. спец. «Освітні, педагогічні науки», кваліфікація – педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти.
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук за спеціальністю 8.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Наукове звання:Доцент кафедри менеджменту
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:ORCID ID: 0000-0002-5548-3906
Наукові інтереси:Управління підприємствами,антикризове управління, структурні перетворення
Дисципліни:Основи менеджменту і адміністрування, Теорія і методологія менеджменту, Менеджмент, Операційний менеджмент, Антикризовий менеджмент, Теорія і методологія менеджменту, Маркетинговий менеджмент, Управління проектною діяльністю
Найбільш вагомі публікації:Обидєннова Т.С., Дуднєва Ю.Е. Формування механізму проведення організаційних змін на сучасних підприємствах /Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. — с 293.
Viktoriia Chobitok, Tetiana Obydiennova, Alina Fandieieva and Anna Cherniaieva. Formation of economic information resources as a basis for raising the level of development of enterprises. SHS Web of Conferences. Volume 67 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019), Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706010
Viktoriia Chobitok, Tetiana Obydiennova, Yulia Us, Tetiana Demyanenko, Olena Skoromna. Formation of the Information Resource Management System of Enterprises Under the New Digital Economy. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue 3C, November 2019. DOI:10.35940/ijrte.C1043.1183C19
Viktoriia Chobitok, Tetiana Obydiennova, Yulia Us, Tetiana Demyanenko, Olena Skoromna. The Information Management of Business Enterprises Development Under The New Digitalised Economy. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2337-2343 (International Scientific and Practical Conference, Digitalization of Agrarian Management (ISPCDAM-2019) | 29th-30th November 2019 | Kyiv, Ukraine) http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14708
Обидєннова Т. С., Антипцева О. Ю., Дуднєва Ю. Е. Вплив ресурсного забезпечення підприємств на проведення антикризових заходів. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 200-205. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-31.
Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень / Т. С. Обидєннова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. — Вип. 185. — С. 305-313.
Інноваційні підходи до управління державною безпекою в екологічній сфері / Т.С.Обидєннова // Екологічна безпека держави: державно-управлінський вимір : монографія / В.А. Андронов, С.М. Добровська, В.Г. Ковальчук, О.І. Крюков та ін. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – с. 169-188.
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень / Т.С. Обидєннова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. — Вип. 172. – С. 147-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_172_18.
Прохорова В .В., Ус Ю.В., Обидєннова Т.С. Управління структурними перетвореннями підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу [Текст монографії]: / В.В. Прохорова, Ю.В. Ус, Т.С. Обидєннова – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2016. – 185 с.
Формування механізму управління організаційними змінами на промислових підприємствах / Т.С.Обидєннова // Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки[Текст монографії]: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія», 2016. — с. 319-327.
EnglishRussianUkrainian