073 Менеджмент (менеджмент організацій та адміністрування)

Кваліфікація 2 рівня вищої освіти – Магістр з менеджменту організацій і адміністрування

Фахівець з менеджменту отримує глибокі економічні знання. Він здатен формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам; аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо визначених економічних, організаційних, управлінських проблем; володіти комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів.
Посади та функціональні обов’язки
Після отримання освітнього ступеня «бакалавр» фахівець професійного спрямування «Менеджмент» може займати первинні посади керівників або заступників керівників функціональних підрозділів. Професійна діяльність бакалавра професійного спрямування «Менеджмент» на первинних посадах полягає в наступному:
— реалізації загальних функцій управління на різних рівнях через здійснення адміністраторських, операторських та евристичних процедур праці;
— прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;
— прийнятті тактичних та стратегічних рішень у межах своєї компетенції;
— оперативному управлінні первинними підрозділами, лінійними (основна діяльність) або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
— управлінні ресурсами організації в межах своєї компетенції;
— керівництві підлеглими (для бакалавра – компетенція яких не вища за компетенцію технічних службовців чи молодих спеціалістів);
— проектуванні та розвитку власної справи.

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:
— керівник підприємств, фірм та організацій;
— керівник фінансових, бухгалтерських та економічних підрозділів;
— керівник відділу кадрів та трудових відносин;
— менеджер з досліджень та розробок;
— менеджер з питань комерційної діяльності;
— фахівець у галузі праці та зайнятості;
— фахівець у галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва та ін. (згідно Національного класифікатора України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010))

Основні напрямки професіональної діяльності магістра – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська.

Термін навчання:

Магістр на базі бакалавра, спеціаліста, магістра – 1 рік 4 місяці.

EnglishRussianUkrainian