051 Економіка

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма Економіка та безпека бізнесу

Магістерська освітньо-професійна програма «Економіка та безпека бізнесу» забезпечує отримання загальних та професійних компетентностей з організації та моделювання власного бізнесу, створення й розвитку інновацій й Start-up проєктів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, промисловості, торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних й новітніх методів управління, набуттям практичних навичок роботи на різноманітних бізнес-платформах.

Особлива увага здобувачів привертається до формування софт- і хард-скілів щодо вирішення актуальних сьогодні проблем реалізації бізнес-інжинірингу бізнес-процесів, оцінці та управлінню економічною безпекою різного роду бізнес-структур, реалізації на підприємстві НR-менеджменту та контролінгу, побудови системи ризик-менеджменту, а також використанню можливостей інформаційних систем в професійній діяльності бізнес-структур. 

Підготовка за освітньо-професійною програмою «Економіка та безпека бізнесу» забезпечить в майбутньому можливість реалізації організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної діяльності в галузі економіки, підприємництва, торгівлі тощо. Здобувачі вивчають питання організації та управління бізнесом, виробничої, торговельної та комерційної діяльності.

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють сучасним економічним мисленням, розумінням процесів та завдань бізнесу, здатних розраховувати економічні показники, аналізувати інформацію та приймати ефективні рішення в умовах невизначеності та ризику.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

1. Формування сучасного бачення проблем та перспектив розвитку бізнесу як соціально-економічного феномену.

2. Органічне поєднання основ економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низки соціальних дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування в сучасній соціальній економіці.

3. Напрацювання універсальних компетентностей, які є шляхом до посад у сферах економіки, фінансів та менеджменту, а також формування системи софт-скілів, що допомагають презентувати своє бачення вирішення різного роду проблем. 

4. Можливість заснувати та розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.

5. Здатність вже в процесі навчання створити власний традиційний бізнес або стартап, здійснювати управління ним з метою отримання економічної вигоди.

6. Можливість продовжувати навчання в аспірантурі будь-якого закладу освіти, оскільки уніфікована програма Economics є однією з найпоширеніших у світі.

Випускники освітньо-професійної програми «Економіка та безпека бізнесу» є висококваліфікованими фахівцями у сферах бізнесу та економіки підприємства, що володіють ґрунтовними теоретичними знаннями щодо бізнес-середовища функціонування підприємств, конкурентного, виробничого, кадрового, організаційно-управлінського, інфраструктурного, фінансового потенціалу та спеціальними навичками бізнес-аналізу, оцінки ефективності реалізації бізнес-процесів та інвестиційних проектів, оцінки вартості активів різних видів, маркетингового аналізу ринкового середовища, особливостей застосування інформаційних систем в управлінні бізнесом.

Магістр-економіст – основа будь-якої прибуткової діяльності та соціально відповідального суспільства, а також менеджер готовий вирішувати не тільки професійні задачі, але й ефективно здійснювати керівництво бізнесом та його колективом.

Гарант освітньої програми:
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Чемчикаленко Руслан Анатолійович.
Запитання щодо вступу можна надіслати на електронну пошту кафедри: ekon@uipa.edu.ua

EnglishRussianUkrainian