Маковоз Олена Володимирівна

Посада:Доцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Вища, кваліфікація: інженер-економіст, транспортний менеджмент
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Наукове звання:Доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6870-2987
Наукові інтереси:Розвиток методів управління та господарювання на транспорті
Дисципліни:Операційний менеджмент, Менеджмент організацій, Фінансово-економічна діагностика підприємства, Менеджмент, Логістика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Стратегічне управління бізнесом
Найбільш вагомі публікації:1. Маковоз О.В., Казаков А.Ю. Реиндустриализация промышленного сектора экономики стран-членов Евросоюза: опыт для Украины.  Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДУЗТ, 2020. № 70-71.  С. 90-96.
2. Zaitseva A., Makovoz O., GLOBALIZATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF MODERN INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEMS. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), October 15, 2021. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р. 27-29
3. Маковоз О.В. Логістичне забезпечення конкурентостійкості підприємств  / О.В. Маковоз, Ю.М. Уткіна  // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали ХVІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (3-4 червня 2021 р., м. Харків). – Харків : УкрДУЗТ, 2021. – С. 182-184.
4. Маковоз О. В., Зайцева А. С. Теоретичні основи управління технічним забезпеченням підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДУЗТ, 2022. № 78-79.  С. 86  -97.
5. Каличева Н. Є., Маковоз О. В., Рачкелюк С. В. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збірник наукових праць.- Одеса, ОНМУ, 2023 .- №3 (84)-Інтернет видання.
EnglishRussianUkrainian