ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЖЕ ПРОХОДИТИ В СМАРТФОНІ!!!

Враховуємо ваш розклад роботи. Дистанційні курси для навчання дозволяють працювати з матеріалом в прийнятний саме для Вас час. ВИ! Саме ВИ обираєте тему випускової роботи, яку записуємо в свідоцтво разом з програмою (відповідно до предметів чи занять, які веде чи планує вести викладач (майстер); відповідно до управлінських функцій, діяльності, яку виконує (планує виконувати) керівник, заступник керівника, соціальний робітник освітнього закладу.

ЗАПРОШУЄМО! (066) 020-05-59

УНІКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ: НОВИЙ КУРС!

Для викладачів шкіл, майстрів та викладачів ЦПТО, технікумів, коледжів сформовано новий курс за тематикою СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА — 30 годин (1 кредит) НАБІР групи на ЛЮТИЙ 2024. ЗАПРОШУЄМО!

ПРОХОДИТЬ НАБІР групи на ЛЮТИЙ 2024 майстрів та викладачів ЦПТО, технікумів, коледжів, викладачів ЗВО. ЗАПРОШУЄМО!

ПРОХОДИТЬ НАБІР групи на ЛЮТИЙ 2024 керівників ЦПТО, технікумів, коледжів. ЗАПРОШУЄМО!

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800 в рамках науково-дослідних робіт «Трансфер методики розроблення навчальних планів та програм на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань» запрошуємо керівників, вчителів шкіл та ліцеїв, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівників навчально-виробничих комбінатів, закладів П(ПТ)О, технікумів, коледжів, викладачів закладів вищої освіти, працівників освітніх відділів в організаціях та інших зацікавлених осіб, що викладають дисципліни економічного, інженерного напряму та напряму сфери послуг.

Авторські програми д-ра пед. наук, проф. Єльникової Галини Василівни розраховані на підвищення кваліфікації працівників з освітніх спеціальностей 011 ‒ науки про освіту; 012 ‒ дошкільна освіта; 013 ‒ початкова освіта; 014 ‒ середня освіта; 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями) та підвищення кваліфікації працівників за спеціальностями 073 ‒ менеджмент та 281 ‒ публічне управління та адміністрування. Унікальність змісту курсової підготовки полягає у трансформації функцій працівників у площину активізації адаптивних процесів на тлі науково розроблених, практично апробованих та документально оформлених науково-методологічних основ адаптивного менеджменту.    

ПРОПОНУЄМО:

  • Унікальну програму, що враховує саме Ваші потреби і знаходить відображення в змісті тематики проходження підвищення кваліфікації, підтримується в тому числі відповідною темою випускної роботи та фіксується в документі про підвищення кваліфікації;
  • Курс підвищення кваліфікації в обсязі:

180 годин (6 кредитів) для представників ЗВО;

150 годин (5 кредитів) для представників шкіл та ПТО;

30 годин (1кредит) — тематика безпечного освітнього середовища

  • Можливість дистанційного доступу до повного пакету матеріалів, що дозволяє раціонально обирати та використовувати час навчання.

В тому числі:

Для керівників закладів освіти, установ та структурних підрозділів організацій пропонується програма з адаптивного менеджменту, що розкриває теоретичні основи та методику адаптивного управління закладами загальної середньої і професійної освіти, розглядаються факторно-критеріальні моделі як інструментарій освітнього моніторингу діяльності учасників освітнього процесу і закладу освіти. Подається методика створення системи адаптивного менеджменту освітньої організації (номер реєстрації авторського права 85572 від 27.11.2018).

Викладачі закладів загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти отримують методику добору та використання адаптивних методів на різних етапах освітнього процесу для моделювання усіх відомих типів занять. Це не тільки забезпечує якість, а й сприяє розвитку умінь самостійного набуття знань та їх використання в життєдіяльності здобувачів освіти (номер реєстрації авторського права 85571 від 27.11.2018).

Крім того, керівники і викладачі закладів освіти при цільовому підвищенні кваліфікації отримують технологію створення кваліметричних моделей з автоматизованими підрахунками для проведення різних видів моніторингу в закладах загальної середньої і професійної освіти (номер реєстрації авторського права 85573 від 27.11.2018).

Для слухачів магістратури і практичного резерву керівників закладів освіти пропонується цільова програма з адаптивного управління освітньою організацією за спеціальністю 073 ‒ менеджмент та спеціалізацією «Управління навчальним закладом» (номер реєстрації авторського права 92588 від 09.07.2019).

Для слухачів магістратури і керівників закладів охорони здоровʼя пропонується цільова програма з адаптивного управління в галузі охорони здоровʼя за спеціальністю 073 ‒ менеджмент та спеціалізацією «Менеджмент організацій та адміністрування» (номер реєстрації авторського права 92588 від 09.07.2019).

Для працівників адміністративних органів управління, у т.ч. публічного управління та адміністрування спеціальності 281 пропонуються основні положення, принципи, технологія адаптивного менеджменту в соціальному середовищі (номер реєстрації авторського права 85572 від 27.11.2018).

Для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також майбутніх викладачів ЗП(ПТ)О, які опановують проєктну методику для використання в майбутній професійній діяльності пропонується цільова програма «Трансфер адаптивної методики викладання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у процесі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». Подаються рекомендації щодо розроблення та оформлення наукового Проєкту з інноваційної адаптивної методики викладання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та механізмів її трансферу в професійну діяльність викладачів (номер реєстрації авторського права с202104329 від 29 червня 2021);

Адаптивна методика викладання в закладах загальної середньої освіти з поглибленим засвоєнням питань створення безпечного освітнього середовища як прояву адаптивності.

ФОРМА НАВЧАННЯ: очно-дистанційна

ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА НАВЧАННЯ:

  • В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ ОПЛАТА ВРАХОВУЄ РЕГІОН СЛУХАЧІВ
  • оплата здійснюється за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджетів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • вартість навчання розраховується в залежності від обсягу програми, форми навчання та кількісного складу групи:

представники шкіл, ліцеїв, ЦПТО – 1000 грн (при формуванні групи більше 12 осіб – 850 грн) — 5 кредитів;

представники ЗВО – 1200 грн (при формуванні групи більше 15 осіб – 1000 грн) — 6 кредитів;

курс формування безпечного освітнього середовища — 400 грн — 1 кредит.

Слухачам, які завершили навчання, видається свідоцтво та додаток до нього встановленої форми, що відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації», та є підставою для відповідної (чергової / позачергової) атестації.

КОНТАКТИ

Адреса: м. Харків, вул. Університетська, 16, кім. 115 та 216, корпус 1, кафедра Економіки та менеджменту. 

E-mail: 3zk@ukr.net

Координатор: (066) 020-05-59 канд. екон. наук, доц. Кір’ян Олена Іванівна.

Реквізити для сплати: в договорі

EnglishRussianUkrainian