ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЖНА ПРОХОДИТИ В СМАРТФОНІ!!!

ПРОХОДИТЬ НАБІР групи на ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2022 майстрів та викладачів ЦПТО, технікумів, коледжів. ЗАПРОШУЄМО! (068)535-60-03

ПРОХОДИТЬ НАБІР групи на ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2022 керівників ЦПТО, технікумів, коледжів. ЗАПРОШУЄМО! (068)535-60-03

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800 в рамках науково-дослідних робіт «Трансфер методики розроблення навчальних планів та програм на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань» запрошуємо керівників, вчителів шкіл та ліцеїв, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівників навчально-виробничих комбінатів, закладів П(ПТ)О, технікумів, коледжів, викладачів закладів вищої освіти, працівників освітніх відділів в організаціях та інших зацікавлених осіб, що викладають дисципліни економічного, інженерного напряму та напряму сфери послуг.

Авторські програми д-ра пед. наук, проф. Єльникової Галини Василівни розраховані на підвищення кваліфікації працівників з освітніх спеціальностей 011 ‒ науки про освіту; 012 ‒ дошкільна освіта; 013 ‒ початкова освіта; 014 ‒ середня освіта; 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями) та підвищення кваліфікації працівників за спеціальностями 073 ‒ менеджмент та 281 ‒ публічне управління та адміністрування. Унікальність змісту курсової підготовки полягає у трансформації функцій працівників у площину активізації адаптивних процесів на тлі науково розроблених, практично апробованих та документально оформлених науково-методологічних основ адаптивного менеджменту.    

ПРОПОНУЄМО:

  • Унікальну програму, що враховує саме Ваші потреби і знаходить відображення в змісті тематики проходження підвищення кваліфікації, підтримується в тому числі відповідною темою випускної роботи та фіксується в документі про підвищення кваліфікації;
  • Курс підвищення кваліфікації в обсязі:

180 годин (6 кредитів) для представників ЗВО;

150 годин (5 кредитів) для представників шкіл та ПТО;

  • Можливість дистанційного доступу до повного пакету матеріалів, що дозволяє раціонально обирати та використовувати час навчання.

В тому числі:

Для керівників закладів освіти, установ та структурних підрозділів організацій пропонується програма з адаптивного менеджменту, що розкриває теоретичні основи та методику адаптивного управління закладами загальної середньої і професійної освіти, розглядаються факторно-критеріальні моделі як інструментарій освітнього моніторингу діяльності учасників освітнього процесу і закладу освіти. Подається методика створення системи адаптивного менеджменту освітньої організації (номер реєстрації авторського права 85572 від 27.11.2018).

Викладачі закладів загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти отримують методику добору та використання адаптивних методів на різних етапах освітнього процесу для моделювання усіх відомих типів занять. Це не тільки забезпечує якість, а й сприяє розвитку умінь самостійного набуття знань та їх використання в життєдіяльності здобувачів освіти (номер реєстрації авторського права 85571 від 27.11.2018).

Крім того, керівники і викладачі закладів освіти при цільовому підвищенні кваліфікації отримують технологію створення кваліметричних моделей з автоматизованими підрахунками для проведення різних видів моніторингу в закладах загальної середньої і професійної освіти (номер реєстрації авторського права 85573 від 27.11.2018).

Для слухачів магістратури і практичного резерву керівників закладів освіти пропонується цільова програма з адаптивного управління освітньою організацією за спеціальністю 073 ‒ менеджмент та спеціалізацією «Управління навчальним закладом» (номер реєстрації авторського права 92588 від 09.07.2019).

Для слухачів магістратури і керівників закладів охорони здоровʼя пропонується цільова програма з адаптивного управління в галузі охорони здоровʼя за спеціальністю 073 ‒ менеджмент та спеціалізацією «Менеджмент організацій та адміністрування» (номер реєстрації авторського права 92588 від 09.07.2019).

Для працівників адміністративних органів управління, у т.ч. публічного управління та адміністрування спеціальності 281 пропонуються основні положення, принципи, технологія адаптивного менеджменту в соціальному середовищі (номер реєстрації авторського права 85572 від 27.11.2018).

Для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також майбутніх викладачів ЗП(ПТ)О, які опановують проєктну методику для використання в майбутній професійній діяльності пропонується цільова програма «Трансфер адаптивної методики викладання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у процесі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». Подаються рекомендації щодо розроблення та оформлення наукового Проєкту з інноваційної адаптивної методики викладання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та механізмів її трансферу в професійну діяльність викладачів (номер реєстрації авторського права с202104329 від 29 червня 2021).

ФОРМА НАВЧАННЯ: очно-дистанційна

ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА НАВЧАННЯ:

  • В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ ОПЛАТА ВРАХОВУЄ РЕГІОН СЛУХАЧІВ
  • оплата здійснюється за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджетів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб;
  • вартість навчання розраховується в залежності від обсягу програми, форми навчання та кількісного складу групи:

представники ПТО – 1000 грн (при формуванні групи більше 12 осіб – 850 грн);

представники ЗВО – 1200 грн (при формуванні групи більше 15 осіб – 1000 грн).

Слухачам, які завершили навчання, видається свідоцтво та додаток до нього встановленої форми, що відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації», та є підставою для відповідної (чергової / позачергової) атестації.

КОНТАКТИ

Адреса: м. Харків, вул. Університетська, 16, кім. 115 та 212, корпус 1, кафедра Економіки та менеджменту. 

E-mail: yoo.katrin@gmail.com

Координатор: (068)535-60-03 канд. екон. наук, доц. Дяченко Катерина Сергіївна

Реквізити для сплати: отримувати індивідуально у координатора перед заключенням договору

EnglishRussianUkrainian