Дуднєва Юлія Ернстівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Дуднева-687x1024.jpg
Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація «інженер- економіст»
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість)»
Наукове звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:ORCIDiD: 0000-0002-4786-7213
Наукові інтереси:Стандартизація ризик-менеджменту, методологічні засади контролінгу
Дисципліни:Самоменеджмент, Контролінг, Ризик менеджмент, Управління ризиками, Стратегічний менеджмент, Економічна безпека підприємства, Технології антикризового управління, Лідерство та управління конфліктами, Основи економічної безпеки
Найбільш вагомі публікації:1) Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С. 229-236. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/31.pdf
DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-31
2) Сучасний інструментарій стратегічного контролінгу в управлінні промисловими підприємствами / Ю.Е.Дуднєва, О.І.Кір’ян // Економіка та право. — 2018. — № 1 (49). С. 136-142 . http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/231
3) Стратегічне управління клієнтоорієнтованістю організацій сфери послуг [Електронний ресурс] / Дуднєва Ю.Е., Гусаров О.О., Обидєннова Т.С. // Інфраструктура ринку. – 2019. — № 29. — С. 170–177. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/9.pdf
4) Стратегічне управління іміджем організації сфери послуг / Ю.Е.Дуднєва // Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов — Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24). Ч. 5. – с. 12-15.
5) Перспективи застосування стандарту ISO 3100:2009 при побудові корпоративних систем ризик-менеджменту / Ю.Е.Дуднєва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. — Вип. 149: Економічні науки. — Харків: ХНТУСГ. — 2014. — С. 137-142.
6) Проблеми та перспективи розвитку державного управління [Текст монографії]: / Домбровська С.М., Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е.; УІПА – Харків: 2014.– 172 с.
EnglishRussianUkrainian