Запрошуємо до участі в написанні КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Запрошуємо до участі в написанні колективної монографії

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У монографії передбачаються наступні розділи:

 1. Трансформації сучасної економіки в умовах макроекономічної стабілізації
 2. Управлінський   інструментарій розвитку в умовах інноваційної економіки
 3. Інтелектуалізація управління стійким розвитком в умовах соціально-орієнтованої економіки
 4. Стратегія формування сучасних напрямків розвитку економічних систем
 5. Інформаційно-цифрова економіка в бізнес середовищі: інноваційні практики

Контрольні дати

 1. Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до 28.02.2022 р.
 2. Відповідь про отримання та прийняття матеріалів до 15.03.2022 р.
 3. Розсилка монографії авторам — до 31.03.2022 р.

До публікації приймаються завершені роботи за запропонованою тематикою. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і індекс ББК та розсилається відповідно до списку обов’язкової розсилки, рецензується 3 докторами економічних наук.

Вимоги до матеріалів монографії:

 1. Матеріали повинні мати логічну структуру (по тексту не виділяються) викладання згідно до вимог МОН України до наукових праць:
  • постановка проблеми та її зв’язки з науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела;
  • виділення     невирішених     частин     загальної     проблеми,     котрим     присвячується дослідження;
  • формування цілей дослідження (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження (з обґрунтуванням  отриманих наукових результатів);
  • висновки даного і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 2. Обсяг матеріалів від 24 сторінок.
 3. Обов’язкові посилання на джерела (8-12 джерел).
 4. Для молодих науковців (без наукового ступеню – аспірантів та здобувачів) обов’язкова рецензія доктора економічних наук, або співавторство.

Фінансові умови публікації

Вартість публікації у монографії становить 40 грн. Відправлення Нової Поштою за рахунок отримувача. Вартість додаткового примірника становить 150 грн.

Голова організаційного комітету:  завідуюча кафедрою економіки та менеджменту, д.е.н., професор Прохорова Вікторія Володимирівна.

Координатор проекту: кандидат екон. наук, доцент Кірян Олена Іванівна тел. +38(066) 020-05-59; +38 (067) 712-16-80; E-mail: 3zk@ukr.net

Також Ви можете ознайомитися з інформаційним листом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

EnglishRussianUkrainian