Янчак Юлія Олексіївна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - photo_2023-05-10_23-16-12-1024x1024.jpg
Посада:Інженер І категорії, асистент
Освіта, кваліфікація:УІПА, 2022, спец. 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування); кваліфікація — бакалавр з професійної освіти (сфера обслуговування);
УІПА, 2023, спец. 281 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація — магістр публічного управління та адміністрування;
УІПА, 2023, спец. 073 «Менеджмент», кваліфікація — магістр менеджменту;
Науковий ступінь:
Наукове звання:
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:0000-0002-9139-8936
Наукові інтереси:менеджмент, цифровізація управління
Дисципліни:Управління економічною безпекою, Менеджмент персоналу
Найбільш вагомі публікації:1. Прохорова, В., Чобіток, В., & Курбель, Ю. (2020). Реінжинірингові механізми в системі управління бізнес-процесами підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка9(18). https://doi.org/10.33296/2707-0654-9(18)-11
2. Прохорова В. В., Бабічев А. В., Янчак Ю. О. Цифровізація управління на макрорівні. Управління розвитком економічного середовиша в умовах глобальних трансформацій: кол. мон. За заг. Ред. Д.е.н., проф. Прохорової В. В. — Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2023. С. 387-394
3. Ус, Ю., Бабічев, А., Сластьяникова, К., & Янчак, Ю. (2023). Інституціональні домінанти економічного розвитку України. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка16(32). https://doi.org/10.33296/2707-0654-16(32)-02
EnglishRussianUkrainian