Васильєва Марія Олександрівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Васильева.jpg
Посада:Старший викладач
Освіта, кваліфікація:Вища
УІПА, 2008, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій
УІПА, 2013, спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Науковий ступінь:
Наукове звання:
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9119-2746
Наукові інтереси:Менеджмент, управління персоналом, економічна теорія
Дисципліни:Основи менеджменту і адміністрування, Практикум «Методика проведення бізнес-тренінгів», Антикризовий менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Макро і мікроекономіка, Економічний ризик та методи його вимірювання, Креативна економіка, Управління якістю та змінами, Лідерство та управління конфліктами
Найбільш вагомі публікації:1) Взаємозв’язок кадрової політики і стратегії розвитку машинобудівного підприємства / М. О. Вихристюк, В. Г. Мамченко // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж-пед. акад. – Харків: УІПА. – 2010. — № 6. – С. 189-197.
2) Використання соціоніки для вдосконалення системи нематеріальної мотивації персоналу підприємств машинобудівної галузі / М. О. Вихристюк, Б.Ю. Юхнов // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж-пед. акад. – Харків: УІПА. – 2011. — № 7-8. – С. 235-245.
3) Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі як важлива складова підвищення якості освіти/ М. О. Вихристюк//Якість технологій та освіти: збірник наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. — Х.: [б. в.], 2013. — Вип. 3. — С. 87-90
4) Роль та значення куратора в організації виховної роботи у вищій школі / М. О. Васильєва // УІПА, Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 42-43 – 2014.
5) Васильєва М.О. Проблеми фінансового планування як одного з елементів фінансового менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / М.О. Васильєва // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2018. — № 4(8). – Режим доступу до журналу: http://am.eor.by
6) Васильєва М.О. Робота з молодими фахівцями як важливий напрям сучасного кадрового менеджменту [Електронний ресурс] / М.О. Васильєва // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2018. — № 5(10). – Режим доступу до статті: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/84
EnglishRussianUkrainian