Сластяникова Анжеліка Ігорівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Сластяникова.jpg
Посада:доцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Харківський державний економічний університет 2009 р., спеціальність фінанси.
Кандидат економічних наук, спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р.
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Наукове звання:
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:0000-0003-2552-2131
Наукові інтереси:Ресурсний потенціал, керовано-організаційний розвиток
Дисципліни:Управління проєктами, Створення власного бізнесу, Глобальна економіка
Найбільш вагомі публікації:Сластяникова А. І. Ресурсний потенціал промислового підприємства: теоретичний аспект / А. І. Сластяникова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2012. – Вип. 40. – С. 196–199.
Прохорова В. В. Оцінка ефективності управління ресурсним потенціалом керовано- організаційного розвитку підприємств / В. В. Прохорова, А. І. Сластяникова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. Економіка. – Донецьк, 2013. – Т. 14, вип. 271: Стратегія інституційного розвитку соціально орієнтованої економіки України. – С. 517–522.
Сластяникова А. І. Визначення рівня ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства / А. І. Сластяникова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2013. – Вип. 44. – С. 179–184.
Сластяникова А. І. Формування стратегічних орієнтирів фінансування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства / А. І. Сластяникова // Экономика и управление. – 2013. – № 6. – С. 144–150.
Сластяникова А. І. Модель впливу факторів ресурсного потенціалу на взаємозв’язок результатів і чинників виробництва підприємств машинобудування / А. І. Сластяникова // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – Вип. 46. – С. 103–110.
Сластяникова А. І. Концептуальні засади управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємств машинобудування / А. І. Сластяникова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2014. – Вип. 45. – С. 203–207.
Сластяникова А. І. Теоретичні основи управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства / А. І. Сластяникова // Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 138–143.
Сластяникова А. І. Механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства: стратегічний та тактичний аспекти / А. І. Сластяникова // Бізнес-інформ. – 2014. – № 2. – С. 386–391.
Сластяникова А. І. Управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства: аналітичний аспект / А. І. Сластяникова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Х., 2013. – № 67 (1040). – С. 170–179.
EnglishRussianUkrainian