Шелест Олексій Леонідович

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - IMG-e89e44e2a64e73bf2da1dc6a17b52343-V-1-1-682x1024.jpg
Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:закінчив у 1995 р. Харківський державний економічний університет за спец. «Економіка підприємств», кваліфікація — інженер-економіст
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Наукове звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8397-9397
Наукові інтереси:Фінанси, бюджет, соціальне страхування, проблематика державного боргу, грошово-кредитна політика
Дисципліни:Інвестиційний менеджмент, Логіка, методологія та етика наукового дослідження, HR-менеджмент, Бізнес-аналіз, Проєктний менеджмент, Комунiкацii та цифровi трансформацii в публiчному управлiннi, Механiзми та технологii публiчного управлiння та адмiнiстрування, Система публiчного адмiнiстрування, Державне управлiння та регулювання економiки, Стратегічне управління бізнесом
Найбільш вагомі публікації:Фахові видання
1.Шелест О. Л., Криворучко Ю. О. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні Економіка та суспільство. 2018. № 19. С.92-97 URL: http:// economyandsosiety.in.ua. http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/19_2018.pdf
2. Шелест О. Л., Касідей О. Г. Удосконалення механізму виконання доходної частини місцевого бюджету Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. № 3 (43). Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 2019. С. 105-121. URL: : http://rinek.onu.edu.ua/article/view/183662
3. Шелест О. Л., Завадська О. О. Посилення ролі фінансового контролю в процесі складання кошторису бюджетної установи Ефективна економіка. 2019. № 11. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/62.pdf.
4. Шелест О. Л., Сарана О. С. Аналіз ключових індикаторів фінансової децентралізації в Україні та Харківській області Інвестиції : практика та досвід. 2019. № 23. Київ : Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. С. 89-105. URL:http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2019/19.pdf
Шелест О. Л., Скрипниченко О. В. Вдосконалення стратегії управління розвитку банку з використанням імітаційної моделі Ефективна економіка. 2019. № 12 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7473
7. Nasibova O. V., Lyashko D. Yu., Chemchykalenko R. A., Shelest O. L., Diachenko K. S. Financial regulation of social development in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Т. 6. № 41. С. 182–190. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251430 (0,9 друк. арк.) (Web of Science)
Інші видання
1. Nadiya DUBROVINA, Vera DUBROVINA, Oleksii SHELEST, Oksana TULAI. Impact of taxes on the export-import tendencies in the countries of the eu in unstable present-day. Journal of European Economy. 2021 Т. 20. № 4. DOI: 10.35774/jee2021.04.700
2. Шелест О. Л. Управління кредитними ресурсами банку / О. Л. Шелест, Н. О. Корнієнко // Економічні студії. – 2019. – № 3(25). – Львів : Львівська економічна фундація. – Львів : Львівська економічна фундація. – С.178–181. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2019/3(25)_2019.pdf
3. Шелест О. Л. Проблеми формування та використання фінансових ресурсів у системі пенсійного забезпечення України / О. Л. Шелест, К. Р. Олійник // Економічні студії. – 2019. – № 3(25). – Львів : Львівська економічна фундація. – С.182–185. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2019/3(25)_2019.pdf
4. Шелест О. Л. Формування стратегії розвитку банку / О. Л. Шелест, О. М. Жогло // Економічні студії. – 2019. – № 3(25). – Львів : Львівська економічна фундація. – С.186 –189. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2019/3(25)_2019.pdf
5. Шелест О. Л. Особливості управління структурою капіталу підприємства / О. Л. Шелест, О. В. Курганський // Економічні студії. – 2019. – № 3(25). – Львів : Львівська економічна фундація. – С.190 –193. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2019/3(25)_2019.pdf
6. Шелест О. Л. Особливості управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах / О. Л. Шелест, О. В. Гримайло // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 111-114. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
7. Шелест О. Л. Аналіз формування оптимальної структури фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах / О. Л. Шелест, Ю. В. Жукова // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 115 – 119. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
8. Шелест О. Л. Кредитна діяльність банківських установ : стан та перспективи / О. Л. Шелест, О. О. Зубрева // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 119-124. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
9. Шелест О. Л. Управління банківськими ризиками в умовах трансформаційних перетворень економіки / О. Л. Шелест, О. О. Кривцун // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 124-128. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
10. Шелест О. Л. Особливості механізму кредитування підприємницьких структур банком / О. Л. Шелест, С. В. Мартишко // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 129-132. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
11. Шелест О. Л. Удосконалення організації та аналізу фінансової стійкості банку / О. Л. Шелест, Н. М. Труфанова // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 133-137. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
12. Шелест О. Л. Стратегічні напрямки підвищення прибутковості банку / О. Л. Шелест, Д. О. Фесенко // Економічні студії, 2020. – № 3(29) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 137-140. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/3(29)_2020.pdf
13. Шелест О. Л. Бюджетна децентралізація- фінансова основа місцевих бюджетів / О. Л. Шелест, О О. Сидоренко // Економічні студії, 2020. – № 1(27) – Львів : Львівська економічна фундація. – С. 230-234. — Також доступно : http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/1(27)_2020.pdf
Finance: study guide / Kolupaieva I. V., Krutova A. S., Borjsova A. O., Shelest O. L. – Kharkiv: Publishing Ivanchenko I. S., 2017 р. – 282 p.
Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник / О. Л. Шелест, К. Д. Гурова, І. В. Колупаєва та ін.. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 792 с.
14. Шелест О. Л. Реформування міжнародної валютної системи в умовах нової фінансової архітектури / О. Л. Шелест, Л. В. Базалієва // Modern tendencies in business and public sector/ Monograf. Opole. The Akademi of Management and Administration in Opole, 2016. – С.138-146. — Також доступно : http://lib.htei.org.ua/sites/default/files/21/2017/wspolczesne_trendy_w_gospodarce_i_sektorze_publicznym_modern_tendencies_in_business_and_public_sector.pdf
ISBN 978-83-62683-90-1
15. Шелест О. Л. Аналіз, методи та напрями удосконалення системи управління державним боргом / О. Л. Шелест, І. В. Колупаєва // Монографія Реформування системи державних фінансів : завдання, пріоритети, механізми. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018.- С. 177-197. ISBN 978-617-7675-32-6
EnglishRussianUkrainian