Проценко Валентина Миколаївна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - photo_2023-05-24_10-55-42.jpg
Посада:професор кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:1986-1991 рр. – Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (вчитель географії)
2010-2013 рр. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю Державне управління (кваліфікація – магістр державного управління)
2016-2018 рр. – ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація –  магістр права)
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Наукове звання:доцент
Дисципліни:Основи економічної безпеки
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:
Найбільш вагомі публікації:1. Проценко В. М. Контролінг як інструмент управління стратегічним  розвитком  підприємства. Адаптаційно-інтеграційні  механізми управління  інноваційними процесами в  економіці: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Прохорової В. В. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 228-234.
2. Проценко В. М. Розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. Бізнес Інформ. 2020. № 3 (506). С. 231-238.
3. Проценко В. М. Економіка знань як стратегічна основа інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. №2 (76). С. 194-201.
4. Проценко В. М. Концептуальні аспекти інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації. Проблеми економіки. 2020.  № 2. (44). С. 281–287.
5. Проценко В. М. Концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. № 2 (70). С. 115–122.
6. Проценко В. М. Стратегічно-контролінгові вектори інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації. Бізнес Інформ. 2020. № 5 (508). С. 443-451.
EnglishRussianUkrainian