Чобіток Вікторія Іванівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - чобіток.jpg
Посада:Професор кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Українська інженерно-педагогічна академія, 2003 р., магістр за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», кваліфікація інженер-педагог-дослідник;
Українська інженерно-педагогічна академія, 2003 р., магістр за спеціальністю «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом», кваліфікація керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
Науковий ступінь:Доктор економічних наук
Наукове звання:Професор
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:0000-0002-5272-388X
Наукові інтереси:Потенціал підприємства, контролінгові механізми, система управління, інтелектуалізація, холізм, мотивація
Дисципліни:Бізнес-планування, Матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, Управління ресурсами
Найбільш вагомі публікації:Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес – інформ. 2020. №2. C. 463–472.
Чобіток В. І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С.181-192.
Чобіток В. І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Проблеми економіки. 2020. №1. (43). С.234-240.
Чобіток В. І. Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Економічний вісник, Національного гірничого університет. 2020. №1 (69). С. 145-151.
Чобіток В. І. Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №3. C. 423–430.
Чобіток В. І. Архетипика системи управління як основа холістичного розвитку підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №4. C. 486–497.
Чобіток В. І. Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2020. № 1 (143). С. 108-118.
Чобіток В. І. Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Бізнес – інформ. 2020. №5. C. 451–457.
Чобіток В. І. Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти. Проблеми економіки. 2020. №2. С. 312-324.
Чобіток В. І. Концептуальні основи щодо інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Економічний вісник Національного гірничого університету — №2 (70) — 2020. — С. 151-157.SCOPUS and WoS:
V.Babenko , O.Baksalova , V. Prokhorova , V.Dykan , V.Ovchynnikova, V. Chobitok Information And Consulting Service Using In The Organization Of Personnel Management. Estudios de Economia Aplicada Volumen:38-3(1) // DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.3999 Включено до наукометричної бази SCOPUS
Chobitok,Tulchinskiy , M.Dergaliuk , T. Semenchuk , I.TarnovskaStrategic Guidelines for The Intensification of Regional Development Under the Impact of Potential-Forming Determinants in the Conditions of Digitalization/ International Journal of Computer Science & Network Security 21 (8), 2021. Р.97-104 Включено до наукометричної бази Web of Sience
Chobitok, Shevchenko, O., Lomonosova, O., Kochetkov, V., Bykhovchenko, Applicationofbudget allocation models in the management of investment processes in the context of the digital economy development. Cuestiones Politicas, 39(71), (2021). Р.594-608. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3971.35. Включено до наукометричної бази Web of Sience
Фахові статті:
Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес – інформ. 2020. №2. C. 463–472.
Чобіток В. І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С.181-192.
Чобіток В. І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Проблеми економіки. 2020. №1. (43). С.234-240.
Чобіток В. І. Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Економічний вісник, Національного гірничого університет. 2020. №1 (69). С. 145-151.
Чобіток В. І. Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №3. C. 423–430.
Чобіток В. І. Архетипика системи управління як основа холістичного розвитку підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №4. C. 486–497.
Чобіток В. І. Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2020. № 1 (143). С. 108-118.
Чобіток В. І. Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Бізнес – інформ. 2020. №5. C. 451–457.
Чобіток В. І. Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти. Проблеми економіки. 2020. №2. С. 312-324.
Чобіток В. І. Концептуальні основи щодо інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Економічний вісник Національного гірничого університету — №2 (70) — 2020. — С. 151-157
Авторські свідоцтва, патенти:
Науково-методичний твір на тему: «Управління ризиком на підприємствах», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67029.
Науково-методичний (літературний) твір наукового характеру «Алгоритм реалізації стратегії контролінгу в управлінні потенціалом конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорт», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73095.
Науково-методичний (літературний) твір наукового характеру «Історико-еволюційні трансформації розвитку системи управління», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110866.Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес – інформ. 2020. №2. C. 463–472.
Чобіток В. І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С.181-192.
Чобіток В. І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Проблеми економіки. 2020. №1. (43). С.234-240.
Чобіток В. І. Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Економічний вісник, Національного гірничого університет. 2020. №1 (69). С. 145-151.
Чобіток В. І. Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №3. C. 423–430.
Чобіток В. І. Архетипика системи управління як основа холістичного розвитку підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №4. C. 486–497.
Чобіток В. І. Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2020. № 1 (143). С. 108-118.
Чобіток В. І. Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Бізнес – інформ. 2020. №5. C. 451–457.
Чобіток В. І. Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти. Проблеми економіки. 2020. №2. С. 312-324.
Чобіток В. І. Концептуальні основи щодо інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Економічний вісник Національного гірничого університету — №2 (70) — 2020. — С. 151-157.
EnglishRussianUkrainian