Карлова Олена Анатоліївна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Карлова-1024x1024.jpg
Посада:Професор
Освіта, кваліфікація:Вища, інженер-економіст
Науковий ступінь:Доктор економічних наук
Наукове звання:Професор
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:http://orcid.org/0000-0002-5506-4154
Наукові інтереси:Сталий розвиток; менеджмент у виробничій та невиробничій сфері; розвиток та функціонування організацій; адміністрування; економіка підприємств, логістика.
Дисципліни:Інноваційні методи прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах, Глобальна трансформація системи управління
Найбільш вагомі публікації:Технології виробництва в міському господарстві – навчальний посібник з грифом МОН, 2005 р.;
Організація виробництва на підприємствах міського господарства – навчальний посібник з грифом МОН, 2006 р.;
Основи менеджменту – навчальний посібник з грифом МОН, 2008 р.;
Менеджмент міського господарства –навчальний посібник з грифом МОН, 2009 р.;
Теорія і практика розвитку інфраструктури міста – монографія, 2010 р.;
Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика) – монографія, 2011 р.;
Менеджмент і адміністрування систем життєзабезпечення міст –підручник, 2015 р.;
Основи менеджменту та маркетингу – підручник, 2017 р.
Відмічена в 2014 р. в книзі «Науковці України – еліта держави» http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1157
EnglishRussianUkrainian