Єльникова Галина Василівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - єльникова-818x1024.png
Посада:професор
Освіта, кваліфікація:ХГПІ ім. Г.С.Сковороди
Науковий ступінь:доктор педагогічних наук
Вчене звання:професор
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0001-6677-4568
Наукові інтереси:Адаптивне управління соціально-педагогічними  і соціально-економічними системами
Дисципліни:Бізнес-комунікації, Критичне мислення, Комунікаційний менеджмент
Найбільш вагомі публікаціїНаукові видання:
1. Управління розвитком персоналу промислового підприємства з використанням кваліметричної оцінки. Адаптаційно-інформаційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред.. д.е.н., проф. Прохорової В.В. Х. Видавництво Іванченка І.С., 2019. С. 131−140. (302 с.)
2. Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні /Г. В. Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2019. − № 5 (188). – С. 17-24.
DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24
3. HalynaYelnykova Adaptive technology development algorithm /HalynaYelnykova, Olha Yeromenko // Educaţia-Plus journal Plus education Volume XXV, number 2/ 2019, рр. 213-220
DOI: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151 Vol XXV, No. 2/2019,pp. 213-220 
https://uav.ro/jour/index.php/jpe/issue/view/83
4. Halyna Yelnykova, Liudmyla Shtefan, Victoria Kowalska, Yаna Malykhina Innovative technologies of development of engineering and pedagogical. /R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at -Online Journal for Research and Education- Special Issue 17, — Dec. 2019, ISSN 2313-1640S17
5. Організаційна культура підприємства     //Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка» – 2017. − № 2 (4). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу: http://am.eor.by/index.  php/gallery/120-vipusk-2-4-2017/.
Навчально-методичні комплекси:
6. Корпоративне управління: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) та 281 Публічне управління та адміністрування / упорядн. Єльникова Г.В., Кірʼян О.І. − Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2017. − 88с.
7. Менеджмент організацій: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) та 281 Публічне управління та адміністрування / упорядн. Єльникова Г.В. − Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2017. − 88с.
8. Методологія та основи наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) та 281 Публічне управління та адміністрування / упорядн. Єльникова Г.В. − Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2017. − 88с.
Оформлені свідоцтва про реєстрацію авторського права для зазначених наукових творів:
9. «Технологія створення кваліметричних моделей для проведення різних видів моніторингу в закладах загальної середньої і професійної освіти» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 85573);
10. «Методика адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84326);
EnglishRussianUkrainian