Федорова Юлія Володимирівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Федорова.jpg
Посада:Доцент
Освіта, кваліфікація:Магістр, диплом інженера-педагога за фахом «Професійне навчання. Економіка підприємства, менеджмент, маркетинг». Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
Магістр, диплом професіонала в інтелектуальної власності за фахом «Інтелектуальна власність» з відзнакою. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Наукове звання:Доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:orcid.org/0000-0002-9381-1229
Наукові інтереси:Емоційний інтелект, Інвестиційний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Фінансовий менеджмент
Дисципліни:Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях, Управління інноваціями та якістю, Історія управлінської думки, Комунікаційний менеджмент в енергетиці, Управління якістю та змінами
Найбільш вагомі публікації:Федорова Ю. Проблеми підготовки керівників у сфері публічного управління та адміністрування в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / Федорова Ю., Бабенко К., Малихіна Я., Ярмош О., Малихіна В. // Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» — 2019 — Том 1, № 3 (30) — С.501-509. — Фахове видання Включено до наукометричної бази WoS
ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/179926
Бабенко К.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України [Електронний ресурс] / К.Є.Бабенко, О.В.Ярмош, Я.А.Малихіна, Ю.В.Федорова // Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» — 2019 — Том 1, №28, С.234-244. Фахове видання Включено до наукометричної бази WoS. ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/161941
Федорова Ю.В. Інноваційні підходи до формування компетентності керівників у сфері публічного управління та адміністрування [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова, Б.Ю. Юхнов // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» — 2020 — Том 31 (70), №1, С.185-189. Включено до наукометричної бази Index Copernicus. Режим доступу: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive
Федорова Ю.В. Емоційний капітал менеджера як джерело доходів підприємства [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Науковий погляд: економіка та управління — 2020 — 2 (68), С.164-170. Включено до наукометричної бази Index Copernicus. Режим доступу: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/31.pdf
Федорова Ю.В. Інноваційні кадрові технології в публічному управлінні [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Інфраструктура ринку. — 2019. — № 36. С. 308-313. Включено до наукометричної бази Index Copernicus. Режим доступу: http://www. http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019
Федорова Ю.В. Емоційний інтелект у бізнесі: інструменти та методи розвитку [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» -2019 — Випуск 6 (12). DOI https://doi.org/10.33296/2707-0654-6(12)-01.
Федорова Ю.В. Досвід становлення промислово-фінансових груп в Україні: аналіз помилок. [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Економічні студії, Львів — 2019.- № 1 (23). — С. 92-96.
Включено до наукометричної бази Наукова Електронна Бібліотека (РІНЦ), Index Copernicus. ISSN: 2311-9306. Режим доступу: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2018/
Федорова Ю.В. Становлення інтегрованих структур в економічній системі Україні. [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова, К.Є.Бабенко // Приазовський економічний вісник, Запоріжжя. — 2019. — №2(13). – С. 37-40. Фахове видання. ISSN (Online): 2522-4263 Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/archives
Федорова Ю.В. Неефективність експорту продукції гірничо-збагачувальних комбінатів України. [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. — 2018. — № 7 (248). — С102-106. Фахове видання. Включено до наукометричної бази Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35). ISSN 1998-7927 Режим доступу:http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream /123456789/2521/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%207_%28248%29.pdf
Федорова Ю.В. Рецесія неоліберальної глобалізації як зовнішній виклик національній інноваційній політиці [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Електронне наукове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія Економіка. – 2018, — №5(10) Фахове видання. Включено до наукометричної бази Google Scholar. Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/129-vipusk-5-10-2018
EnglishRussianUkrainian