Майбутнім першокурсникам

Шановні абітурієнти та їх батьки!


Запрошуємо на денну та заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для отримання:

— ступеня вищої освіти «бакалавр» за наступними спеціальностями (термін навчання — 4 роки):

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі для усіх конкурсних предметів дорівнює 100 балам

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

ШифрНайменування спеціальності та ОПДФН
бюджет / контракт
ДФН
контракт
ЗФН
073Менеджмент (Менеджмент організацій та адміністрування)1) Українська мова і література
2) Математика
3) Історія України або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
1) Українська мова і література
2) Математика
3) Історія України або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
015.16 Професійна освіта. Сфера обслуговування (Управління підприємствами сфери послуг)1) Українська мова
2) Математика
3) Історія України або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
1) Українська мова
2) Математика
3) Історія України або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія

— ступеня освіти «молодший бакалавр» за наступними спеціальностями (термін навчання — 2 роки):

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі для усіх конкурсних предметів дорівнює 100 балам

Перелік конкурсних (вступних екзаменів)

ШифрНайменування спеціальності та ОПДенна
073Менеджмент (Менеджмент організацій та адміністрування)1) Українська мова і література
2) Математика або історія України,
або іноземна мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія


Для вступу на перший курс денної або заочної форми навчання необхідно подати такі документи:
Атестат про повну загальну середню освіту та додаток до атестату (+ 2 копії)
Сертифікати ЗНО (+ 2 копії)
Ксерокопія паспорту (2 копії)
Ксерокопія ідентифікаційного номера (2 копії).
Фотокартка 3х4 (6 штук)
Медична довідка 086-у (для денної форми навчання, надається перед початком навчального процесу)
Для вступу на старші курси або прискорену форму навчання необхідно подати такі документи:
Диплом молодшого спеціаліста та додаток до цього диплому (+ 2 копії)
Ксерокопія паспорту (2 копії)
Ксерокопія ідентифікаційного номера (2 копії).
Фотокартка 3х4 (6 штук)
Медична довідка 086-у (для денної форми навчання, надається перед початком навчального процесу)

Документи для вступу на навчання необхідно подати в приймальну комісію інституту за адресою:
м. Харків, вул. Університетська, 16, корпус 1, ауд. 115 або ауд. 212.

тел. (057) 733-79-35; (057) 733-79-30 (кафедра економіки та менеджменту),
або корпус 3, 3-й поверх, приймальна комісія.

Перелік сертифікатів ЗНО для спеціальностей (бакалавр та молодший бакалавр), правила прийому та вартість навчання бакалаврів та молодших бакалаврів представлена на сайті Академії.

EnglishRussianUkrainian