Міжнародні економічні відносини

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Останнім часом Україна все впевненіше тримає курс та крокує до вступу в Європейський Союз. В цих умовах виникає нагальна потреба вітчизняного ринку праці у фахівцях з міжнародних економічних відносин, про що свідчать численні програми стратегічного розвитку держави та її регіонів.

В сучасних реаліях існує об’єктивна необхідність підготовки елітних кадрів для сфери міжнародних економічних відносин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у політичному, безпековому, фінансово-економічному, правовому, суспільному, культурному та інформаційному контекстах, генерувати та реалізовувати інноваційні ідеї, проводити прикладні фінансово-інвестиційні аналітичні дослідження, моделювати і прогнозувати глобальні процеси та приймати обґрунтовані рішення за умов невизначеності, геополітичних трансформацій, глобальної нестабільності та високого рівня конкуренції.

Мета освітньої програми – підготовка прогресивних фахівців, здатних:

 • сучасно економічно та системно мислити;
 • ü проводити системний аналіз міжнародних ринків;
 • організовувати міжнародні торговельні операції та оцінювати їх ефективність;
 • розробляти стратегії геопросторової диверсифікації міжнародних торговельних потоків;
 • забезпечувати управління підприємством, що залучене у міжнародну економічну діяльність;
 • аналізувати процеси, що впливають на економічний розвиток держав;
 • здійснювати оцінки ефективності економічного співробітництва держав у глобалізованому світі;
 • прогнозувати подальше економічного зростання як окремих держав, так і регіонів.

Особливостями даної освітньої програми є її інтегрований характер, що проявляється в органічному поєднанні загально-теоретичної та фахової економічної підготовки із практичною спрямованістю навчання у сфері міжнародних економічних відносин та фінансових відносин як інституційних секторів економіки, так і бізнес-структур різних форм власності та організаційно-правових форм.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Просторова економіка.
Міжнародні економічні відносини.
Міжнародне торгово-економічне право.
Міжнародне публічне і приватне право.
Міжнародний бізнес.
Міжнародна економічна діяльність України.
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.
Міжнародний менеджмент. Міжнародний маркетинг.
Міжнародна економічна безпека.
Друга іноземна мова.
Теорія і практика перекладу.
Предметно-орієнтований практикум іноземною мовою.
Міжнародна інформація та комунікації.
Світова політика та Європейська інтеграція.
Моделювання фінансово-господарської
діяльності підприємства.
Міжнародна логістика.
Міжнародний торгівля.
Фінансова біржова діяльність.
Дипломатичний протокол та діловий етикет та інші.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

 • Потужний міжнародний фокус та формування навичок спілкування в кроскультурному середовищі (навчання в групах разом з іноземними студентами, English Speaking Club; міжнародна студентська мобільність за програмами Erasmus+; численні лекції представників зарубіжних університетів-партнерів).
 • Підготовка сучасних фахівців з гнучким мисленням, здатних оцінювати та вчасно реагувати на потреби клієнтів та виклики бізнесу.
 • Інтернаціональний фокус: можливість вивчення двох іноземних мов, теорії та практики перекладу.
 • Можливість вивчати окремі дисципліни/теми дисципліни освітньої програми англійською мовою викладання.
 • Академічна свобода здобувачів.
 • Надання випускникам широкого кола сфер працевлаштування, на основі постійного аналізу ринку праці та формування відповідних економічних знань і навичок, які високо цінуються майбутніми роботодавцями.
 • Навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, бібліотека, інноваційний освітній хаб).
 • Можливість спілкуватись з фахівцями-практиками, обмінюватись досвідом, бути в курсі сучасних запитів ринку праці та відповідати їм.
 • Оволодіння двома іноземними мовами вже зі студентської лави.
 • Опанувати технологію заснування та принципи ведення бізнесу на національному та міжнародному рівнях.
 • Можливість відкрити власний бізнес та не працювати за наймом ще навчаючись в ЗВО.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Підприємець.
Бізнес-аналітик.
Фахівець-аналітик на вітчизняних та закордонних підприємствах.
Фахівець з розробки / супроводження бізнес-проєктів.
Агент з комерційних послуг.
Експерт з питань міжнародної торгівлі.
Брокер (посередник) з купівлі-продажу товарів.
Торговельний представник / брокер дилер / брокер із заставних та фінансових операцій.
Економічний радник Консультант / оглядач з економічних питань.
Експерт із зовнішньоекономічних питань.
Агент з комерційних послуг.
Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції.
Керівник комерційного / економічного /
зовнішньоекономічного відділу вітчизняних / іноземних підприємств, міністерств та відомств.
Експерт з питань зовнішньоекономічної діяльності.
Менеджер з розвитку бізнесу (BizDev)
Керівник підприємства.
Помічник керівника підприємства / установи /організації тощо.

Гарант освітньої програми: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Дяченко Катерина Сергіївна.
Запитання щодо вступу можна надіслати на електронну пошту кафедри: ekon@uipa.edu.ua

EnglishRussianUkrainian