Економіка бізнесу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ»

Бакалаврська освітньо-професійна програма «Економіка бізнесу» забезпечує отримання знань та вмінь з створення, організації та моделювання власного бізнесу, залучення й розвитку інновацій, впровадження Start-up проєктів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, промисловості, торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних й новітніх методів управління, набуттям практичних навичок роботи на платформах біржових майданчиків.

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Економіка бізнесу» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної діяльності в галузі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, виробничої, торговельної та комерційної діяльності.

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють сучасним економічним мисленням, розумінням процесів та завдань бізнесу, здатних розраховувати економічні показники, аналізувати інформацію та приймати ефективні рішення в умовах невизначеності та ризику.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

1. Формування у здобувачів сучасного бачення проблем та перспектив розвитку бізнесу як соціально-економічного феномену.

2. Органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низки соціальних дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;

3. Можливість заснувати та розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.

4. Підготовка висококваліфікованих фахівців з універсальними компетентностями, які можуть обіймати посади у сферах економіки, фінансів та менеджменту.

5. Здатність на основі здобутих знань та набутих навичок створити власний традиційний бізнес або стартап, здійснювати управління ним з метою отримання економічної вигоди.

6. Можливість продовжувати навчання на різних магістерських програмах за такими спеціальностями як «Економіка», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа, страхування» в українських та зарубіжних університетах, оскільки уніфікована бакалаврська програма Economics – одна з найпоширеніших у світі.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Посади, які можуть обіймати випускники:

 • керівник підприємства виробничої та невиробничої сфер економіки;
 • директор з економічних питань;
 • директор з продажу;
 • економічний радник;
 • економіст з планування;
 • економіст з праці (HR-менеджер);
 • економіст зі збуту;
 • економіст з фінансової роботи;  
 • бухгалтер-економіст;
 • економіст з міжнародної діяльності;
 • бізнес-аналітик;
 • аналітик з фінансово-економічної безпеки;
 • експерт у науково дослідницьких, інформаційних центрах;
 • консультант-аналітик в інвестиційних фондах;
 • власник бізнесу 😊

Випускники даної освітньо-професійної програми є висококваліфікованими фахівцями у сферах бізнесу та економіки підприємства, що володіють базовими теоретичними знаннями щодо бізнес-середовища функціонування підприємств, конкурентного, виробничого, кадрового, організаційно-управлінського, інфраструктурного, фінансового потенціалу та спеціальними навичками економічного аналізу, оцінки ефективності інвестиційних проектів, оцінки вартості активів різних видів, маркетингового аналізу ринкового середовища

Гарант освітньої програми:
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Шелест Олексій Леонідович.
Запитання щодо вступу можна надіслати на електронну пошту кафедри: ekon@uipa.edu.ua

EnglishRussianUkrainian